Kavithai In Tamil Love Feel 2022 | Tamil Love Story Kavithai

Hello, this is Shivam,और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं Kavithai In Tamil Love Feel In Tamil And Hindi बस मेरे साथ रहें और लेख का आनंद लें।

Kavithai In Tamil Love Feel

Kavithai In Tamil Love Feel In Tamil

Kavithai In Tamil Love Feel
Kavithai In Tamil Love Feel

இந்த கவிதை.

வெறும் வார்த்தைகளாலும். களாலும்

பெற்று வர்ணனைகளாலும். களாலும்

எப்போது ம் போல் எழுதப்பட்ட.

ஏக்க ம் சுமக்கும் ஒரு ஆணி இதய வடித்த கண்ணீரில் சில துளிகள் ஆ கட்டமைக்கப்பட்டது. ப்பட்டது

இந்த கவிதை.

வெறுமை யை கடக்க முடியாமலும்.

விஷ த்துக்கு இருக்க முடியாமலும்.

டிம்பி எழுதப்பட்டதல்ல. தல்ல

கட்ட க்கும் இளமையை. யை

கட்டி போட முடியாமல்.

கதறும் ஒரு ஆணி கண்ணீரில் எழுதப்பட்டது.

வாருங்கள்.

பாருங்கள்.

அன்பு க்கும் பாசத்துக்கும். த்துக்கும்

காதலுக்கு ம் காமத்திற்கும்.

ஏங்க இருக்கும்

ராணி அழுகுரலை. குரலை

இங்க லும் கேளுங்க.

இது.

ஒரு ஆணி காதல் இயக்கு.

இது ஒரு ஆணி காதல் இயக்கு.

பார்க்கும் இடமெல்லாம். மெல்லாம்

கூட்டமிருந்தும். மிருந்தும்

பார்க்கும் இட மெல்லாம் பாவை யர் கூட்டமிருந்தும். மிருந்தும்

பக்கம் இருந்து பாசம் காட்டு.

இல்லையே.

முளைத்து மூடி யில முழுசா விட்ட பின்னரும்.

ஏக்க ம் தீரும் மோக த்தா தூக்க த்திலும் தொல்லையே. யே

தேடித் தேடி வந்தவளும். வளும்

தேட வைத்து சென்று விட்டா.

அர்ச்சனை அரிசி கேட்டா வாக்க ரிசி வந்து விட்டா.

தனிமை யிலே எத்தனை யினால் தவம் தான் கிடப்பது.

அடி யோடு போக முறை யா

தனிமை யிலேயே அப்போது.

அன்பு பாசம் காதல் தேடி.

அலைபோல அலையுறேன்.

அன்பு பாசம் காதல் தேடி அலை போல அலையுறேன். அவ்வப்போது காமம் வந்து ஆணி வே ரே கொள்கிறேன்.

எனக்கு மட்டும் பாசம் காட்டும் என்ன வள தேடுறேன் எறும்பு போல அவள தேடி யார் யாரை யோ நாடுவது.

புகைப்பட த்தில் மட்டும்தான்.

தெளிக்கிறேன். கண்டீர கொண்டுதான் கவலைகள் அ அளிக்கிறேன்.

எரி பொறி க்கு மாட்டிக்கொண்ட.

கிளி போல இயங்குறேன். றேன்

கத்தி போட்ட கண்ண ப்பா மூச்சா கட்டி தூங்குறேன். றேன்

காண்ட லி பாசத்தால். த்தால்

திரு ளி யே என் தாகம். ம்

கானல் நீர் பாச த்தால் தீர லையே எந்த ஆகும்

சென்னை யில் இட்டுக் அடுக்காக என க்குள்ளே பலசோ. சோ

இப்படி யே எத்தனை நான் என் இளமை யை வறுத்து வேன் ஏக்க ம் தரு ஆசைகள எதக் கொண்டு தூரத்து.

ஆண்டவ னே நீ மட்டும்.

துணை யோடே இருக்கிற ஹண்டர் வனே நீ மட்டும் துணை யோடு இருக்கிற என்ன மட்டும் ஏன் அப்பா தலைமை யிலேயே கிடத்த உன்ன போற என்ன எண்ணி என்ன படம் அனுப்பிவை.

இல்லை என்றாலும் என் சாவும்.

உன்னை த் தாக்கும் விரைந்து செய்.

உன்ன போல என்ன ஏண்டி என்ன வளே அறிவிப்பி வை இல்லை என்றால் என் சாவோ.

உன்னை த் தாக்கும் விரைந்து சி.

இன்று ம் எழுத்தாணி முனையில் கவிஞர் செந்தமிழ் தாசன் தமிழக ம் பூச்சி அது இருக்கும் வரை.

நான் உறுப்பி.

Kavithai In Tamil Love Feel

Also Read

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की 25 किताबे | Which Of The Following Books Is Written By Maulana Abul Kalam Azad

Kavithai In Tamil Love Feel In Hindi

Kavithai In Tamil Love Feel Now In HIndi

यह कविता।

सिर्फ शब्दों के साथ। द्वारा

प्राप्त किया और टिप्पणी की। द्वारा

हमेशा की तरह अच्छा लिखा।

दिल से निकले आंसुओं की कुछ बूंदों से लालसा और ढोने की एक कील का निर्माण होता है। किया हुआ

यह कविता।

खालीपन को दूर नहीं किया जा सकता है।

जहर मौजूद नहीं हो सकता।

टिम्पी नहीं लिखा है। नहीं

यौवन का निर्माण करें। फिर

बंध नहीं पाता।

आँसुओं में एक कर्कश कील लिखी हुई थी।

चलो भी

नज़र।

प्यार और स्नेह के लिए। भी

प्यार और वासना के लिए।

लालसा रहेगी

रानी रोई नहीं। आवाज़

यहाँ भी सुनिए।

ये है।

नेल लव चलाएं।

यह एक रोमांचक रोमांटिक ड्राइव है।

हर जगह तुम देखो। सब कुछ

भीड़ से। और यहां ये

जिधर देखो भक्तों का तांता लगा रहता है। और यहां ये

ओर से स्नेह दिखाओ।

नहीं।

अंकुरित होने और उसे पूरी तरह से ढकने के बाद भी।

लालसा और लालसा भी नींद में एक बाधा है। ये

वह ढूंढ़ती हुई आई थी। बढ़ना

खोजा और छोड़ दिया।

अर्चना ने चावल मांगे तो चावल आ गए।

एकांत में कितनी तपस्या होती है।

यह पैर के साथ जाने का समय है

उस समय अकेले।

प्यार और स्नेह की तलाश में।

मैं लहर की तरह भटकता हूं।

मैं प्यार और स्नेह की तलाश में लहर की तरह भटकता हूं। मैं कभी-कभी वासना से भर जाता हूँ और कील ठोंक लेता हूँ।

मैं एक ऐसे संसाधन की तलाश में हूं जो केवल मेरे प्रति स्नेह दिखाता हो।

केवल फोटो में।

मैं छिड़कता हूँ। मैं अपनी चिंताएं कंदिरा को बता रहा हूं।

आग के जाल में फंस गया।

मैं तोते की तरह दौड़ता हूं। रीन

मैं अपनी आंखें बंद करके सोता हूं। रीन

कांडा ली के स्नेह के कारण। द्वारा

मिस्टर ली ये मेरी प्यास हैं। एम

क्या है नहरी पानी की समस्या

चेन्नई में, इसे अग्रणी परत के रूप में जाना जाता है। इसलिए

यूँ तो मैंने कितनी बार अपनी जवानी को भुनाया है और किस अरमान से दूर, उसके लिए तरसा हूँ।

केवल आप भगवान।

हंटर, जो आपके साथी के साथ है, आप अपने साथी के साथ अकेले क्यों हैं?

लेकिन मेरी मौत नहीं।

आप पर हमला करने के लिए जल्दबाजी करें।

अगर मेरे पास आपकी तरह किसी भी तरह की घोषणा नहीं होती है, तो मैं मर जाऊंगा।

आप पर आक्रमण करने के लिए दौड़ना

आज भी कवि सेंथमिल दासन कलम की नोक पर तमिलनाडु में एक कीट हैं।

मैं अंग हूँ।

Kavithai In Tamil Love Feel In Hindi

Thank You